Registrace

Provozovatel tohoto fóra podmiňuje možnost registrace a užití tohoto fóra souhlasem s těmito smluvními podmínkami. Podmínky upravují vztah mezi provozovatelem/vlastníkem fóra a Vámi (dále jen uživatelem).

0. Toto fórum provozovatel zakládá jako komunikační prostředek, zejména pro hráče hry Eve online.

1.  Souhlasíte s tím, že zde nebudete distribuovat žádné materiály, které jsou nepravdivé, pomlouvačné, urážlivé, vulgární, obtěžující, obscénní, výhružné a pornograficky orientované. Zároveň je zakázána distrubuce materiálů, které jsou v rozporu se zákonem Vaší země a země provozovatele. Také souhlasíte s tím, že nebudete posílat žádné materiály chráněné autorskými právy dalších stran, pokud tyto práva nevlastníte nebo nemáte písemný souhlas od majitele autorsky chráněného materiálu. Spam, záplavy materiálem, nepovolené inzeráty, řetězové dopisy, pyramidové hry a materiály jím podobné jsou také zakázány na tomto fóru.

2. Provozovatel nepřejímá zodpovědnost za materiály poskytnuté uživatelem. Zároveň provozovatel neručí za pravdivost uživatelských materiálů.  Provozovatel neručí za správnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoliv informací. Zaslané materiály vyjadřují názory autorů, které mohou být v rozporu s názory provozovatele. Provozovatel bude reagovat na materiál zveřejněný v rozporu s podmínkami tohoto fóra a každý uživatel má povinnost informovat administrátora nebo moderátora tohoto fóra okamžitě, pokud na takový materiál narazí. Provozovatel tohoto fóra si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah a to v přiměřené lhůtě. Jedná se o manuální proces, a tak je lhůta odstranení limitována technickými prostředky provozovatele. Provozovatel si také vyhrazuje právo na odstranění informací, které sice nejsou v rozporu s pravidly užití, ale zjevně nesouvisí funkcí a obsahem fóra.

3. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za obsah svých vložených příspěvků. Souhlasíte s odškodněním a krytím majitele tohoto fóra, za škody mu způsobené porušením těchto smluvních podmínek. Provozovatel tohoto fóra si vyhrazuje právo odhalit identitu uživatele (nebo jiné související informace shromážděné na tomto fóru) a to v případě, že mu tato povinnost vyplyne ze zákona nebo sám uzná za nutné.

4. Uživatel má možnost se zaregistrovat a vybrat si své uživatelské jméno. Souhlasíte s tím, že nikdy nesdělíte své heslo z jiné osobě, s výjimkou kdy by Vám tato povinnost vyplynula ze zákona. Také souhlasíte s tím, že nebudete nikdy používat účet jiné osoby a to z jakéhokoli důvodu. Velmi doporučujeme používat komplexní a unikátní heslo pro svůj účet, aby se zabránilo krádeži účtu.

5. Po registraci a přihlášení na tomto fóru, budete moci vyplnit podrobný profil.  Veškeré informace které budou mylné, klamavé nebo vulgární budou odstraněny bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo na udělení sankcí vůči uživateli a to pouze na základě vlastního uvážení. Tato sankce nezakládá právo na jakoukoli kompenzaci.  

6. Fórum jako software může použít cookie, textový soubor obsahující kousky informací (jako vaše uživatelské jméno a heslo) ve vyrovnávací paměti prohlížeče. Software neshromažďuje ani odesílat jiná forma informací do vašeho počítače.

7. Provozovatel fóra umožňuje inzerci a to na místě k tomu určeném a jen v takové míře, která neporušuje žádná práva dalších stran. Zvláště je zakázáno herní RMT (real money trading).

8. Provozovatel fóra neomezuje věk uživatele a proto nebude tolerovat ani "běžné" vulgární vyjadřování a explicitně sexuálně orientované materiály. Uživatel by měl dodržovat pravidla slušného chování a pravidla diskuze.

9. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami povrzením, užíváním a/nebo registrací na fóru.